Välkommen till vår hemsida

”Om läsning handlar om att gå på inre upptäcksfärd,
så handlar läsundervisning om att utrusta resenärerna,
visa hur man kan använda en karta,
ge dem nycklar till äventyret och sagan,
stödja dem när de far vilse och tar omvägar
tills barnet klarar sig på egen hand med kartan.”

Zimmerman & Keene. (2003). Tankens mosaik: om mötet mellan text och läsare.

  

 

Nyheter

Bakgrund till språkpolicy Östra Ersboda skolan

24.09.2015 16:12
Östra bakgrund språkpolicy juni 2015.pdf (1,4 MB)

Vägledning för läs- och skrivundervisning Östra Ersbodaskolan

22.06.2015 12:56
Forskningsbakgrund till Östras läs o skriv plan juni 2015.pdf (1,9 MB) Vägledning för läs- och...

Språkpolicy Östra Ersbodaskolan

22.06.2015 12:54
Östra bakgrund språkpolicy juni 2015.pdf (1,4 MB) Språkpolicy Östra juni 2015, officiell.pdf (547...

Språkpolicy förskolan

22.06.2015 12:53
Språkdomäner mjölken och karet 2015.docx (127,2 kB) Språkdomäner mjölken och karet 2015.pdf (413...